Wytyczne

dla nauczycieli prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i kierowników tych studiów do opracowania materiałów prezentujących treści
zajęć dydaktycznych i ich wykorzystania przez słuchaczy

Każdy nauczyciel prowadzący wykłady na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej może mieć na własną prośbę założone konto na Witrynie edukacyjnej SGSP: https://elearning-we.sgsp.edu.pl  z przypisanym adresem mailowym wskazanym przez siebie, na który otrzymuje dane dostępowe (adres witryny, login i hasło) do repozytorium swoich materiałów dydaktycznych zamieszczanych przez Zespół ds. e-Nauczania w odpowiedniej podkategorii studiów podyplomowych.

Kierownicy studiów podyplomowych otrzymują dostęp do repozytorium wszystkich materiałów dydaktycznych mieszczących się w danej podkategorii studiów. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują grupowy login i hasło, które daje im dostęp tylko do materiałów dydaktycznych zamieszczonych na Witrynie edukacyjnej SGSP w podkategorii studiów, w których uczestniczą
w SGSP.

  1. Materiały dydaktyczne należy opracować w wersji elektronicznej na szablonie SGSP w wybranym formacie: docx, doc, pptx, ppt. Aktualne szablony udostępniane są przez kierownika studiów podyplomowych, jak również dostępne są na Witrynie edukacyjnej (bez logowania) w zakładce „Dla wykładowców” → „Dokumenty do pobrania”.

Uwaga! Obowiązujący wzór szablonu prezentacji zawiera elementy zgodne z wzorem wskazanym
w Systemie informacji wizualnej SGSP z 2017 r.

  1. Dla czytelności materiałów dydaktycznych zaleca się stosowanie rodzaju czcionki i rozmiarów wskazanych na szablonach.
  2. Zamieszczane w materiałach dydaktycznych zapożyczone rysunki, fotografie i inne elementy objęte prawem autorskim wymagają wskazania źródła ich pochodzenia. Brak takiej informacji rozumiany jest jako własność autorska, a odpowiedzialność za zawartość materiałów ponoszą sami autorzy.
  3. Nazwa pliku powinna być zapisana według następującego schematu:

[JKowalski] BHP_POiOI_W1 

co oznacza: autor wykładu skrót rodzaju studiów skrót nazwy przedmiotu numer wykładu.
W przypadku, gdy materiał nie jest dzielony na części, można pominąć numerację bądź podać zakres,
np. W1_4

  1. Wszystkie materiały dydaktyczne konwertowane są do formatu PDF z dostępem tylko do funkcji zapisu dokumentu i jego wydruku, a prezentacje multimedialne dodatkowo zapisywane są jako materiały informacyjne z dwoma slajdami na jednej stronie. Dlatego opracowane materiały dydaktyczne należy przesyłać w edytowalnym formacie do kierownika studiów podyplomowych podając w temacie rodzaj studiów (podkategorię), a w treści korespondencji nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego.
  2. Kierownik studiów podyplomowych przekazuje materiały do Zespołu ds. e-Nauczania osobiście lub zamieszczając je w „Plikowni” pod adresem: https://elearning-zen.sgsp.edu.pl/pliki  po otrzymaniu do niej dostępu od Administratora Ze-N.

Przed rozpoczęciem kolejnej edycji studiów podyplomowych kierownik studiów przekazuje Zespołowi ds. e-Nauczania aktualną listę nauczycieli prowadzących zajęcia wraz z informacją o aktualizacji materiałów dydaktycznych przez nauczycieli, bądź udostępnieniu słuchaczom materiałów z poprzedniej edycji.