Zapraszamy na Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formie bleanded learning. Więcej informacji znajdziesz