e-Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie:

„Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”,

nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00, w roku akademickim 2020/2021

Dane osoboweDeklaruję uczestnictwo w ww. projekcie w ramach wsparcia pn. „Wzmocnienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki”:

OŚWIADCZENIE

 1. Zapoznałem się z oświadczeniem uczestnika projektu -  >>> LINK  <<<
 2. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informację są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informację mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucję.
 3. Oświadczam, że: spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Projektu.  >>> LINK <<<

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w e-Formularzu zgłoszeniowym do udziału w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-Z89/18-00” dla kadry dydaktycznej, przez Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowackiego 52/54, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na szkolenie.
 2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia  zostałem/łam poinformowany/a o tym, iż zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3.  Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z rekrutacją do udziału w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-Z89/18-00” dla kadry dydaktycznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1668). 
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby prowadzące rekrutację do udziału w projekcie „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-Z89/18-00” dla kadry dydaktycznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  
 5. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zamieszczenia Pani(a) na liście rekrutacyjnej uczestników projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr POWR.03.05.00-00-Z89/18-00”.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji wyznaczonej terminem podanym na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zamieszczenia Pani(a) na liście rekrutacyjnej uczestników szkolenia eSIOP-25.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  Odśwież Captcha  
 

Aby zgłoszenie zostało zapisane w systemie, muszą być wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.