e-Formularz zgłoszeniowy SIOPe-13  (Lista rezerwowa)

na Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

w terminie:  od 24 maja do 18 czerwca 2021 r.

Dane osobowe:


W przypadku braku wstaw trzy spacje

Podać w miejscowniku (np. Lublinie, Adamowie)


Adres korespondencyjny:

W przypadku braku wstaw trzy spacje

Zaznacz w przypadku, jeśli miałeś kiedykolwiek założone konto na Platformie e-learningowej SGSP.

Zaznacz w przypadku potrzeby wystawienia faktury


Klauzule:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z rekrutacją na szkolenie "Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej" SIOPe-13 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1668). 
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby prowadzące rekrutację na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji wyznaczonej terminem podanym na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zamieszczenia Pani/Pana na liście rekrutacyjnej uczestników szkolenia SIOPe-13.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
  i 4 RODO.

      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w e-Formularzu zgłoszeniowym SIOPe-13, przez Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowackiego 52/54, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na szkolenie.
 2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia  zostałem/łam poinformowany/a o tym, iż zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem innych form kształcenia obowiązującym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

  Odśwież Captcha  
 

Aby zgłoszenie zostało zapisane w systemie, muszą być wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.