e-Formularz zgłoszeniowy SPK- 4 (JOP)

 na studia podyplomowe „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”

w roku akademickim 2020/2021.

Dane osobowe


Podać w miejscowniku (np. Lublinie, Adamowie)


Adres korespondencyjny


Wykształcenie

(należy wpisać uzyskany tytuł i nazwę uczelni)


JOP kierująca na studia/Płatnik

(należy wpisać nazwę jednostki kierującej na studia)

Zaznacz w przypadku potrzeby wystawienia faktury


Klauzule

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
  z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. J. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z rekrutacją na studia podyplomowe „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi"  SPK-4 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1668). 
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są osoby prowadzące rekrutację na studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji wyznaczonej terminem podanym na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zamieszczenie Pana/Pani na liście rekrutacyjnej uczestników studiów podyplomowych SPK-4.
 11. Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w e-Formularzu zgłoszeniowym SPK-4, przez Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowackiego 52/54, w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z  rekrutacją na studia podyplomowe „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” SPK-4 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

  Odśwież Captcha  
 

Aby zgłoszenie zostało zapisane w systemie, muszą być wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.