e-Formularz zgłoszeniowy na

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPa-12)

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

termin: 22-24 listopada 2017 r.


Podać w formacie np: mazowieckim


Adres zamieszkania


Adres korespondencyjny

Tylko, gdy adres korespondencyjny jest inny niż zamieszkania


Dane płatnika

Prosimy o wypełnienie tej części formularza w przypadku, gdy potrzebne jest przesłanie faktury. Jeśli pola „Dane płatnika” zostaną w formularzu pominięte, a zaistnieje potrzeba wysłania faktury, prosimy o kontakt. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia

  Odśwież Captcha  
 

Aby zgłoszenie zostało zapisane w systemie, muszą być wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.