e-Formularz zgłoszeniowy na

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPa-12)

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

termin: 13-15 marca 2018 r.


W przypadku braku wstaw trzy spacje

Podać w formacie np: mazowieckim


Adres zamieszkania


Adres korespondencyjny

Tylko, gdy adres korespondencyjny jest inny niż zamieszkania


Dane płatnika

Prosimy o wypełnienie tej części formularza w przypadku, gdy potrzebne jest przesłanie faktury. Jeśli pola „Dane płatnika” zostaną w formularzu pominięte, a zaistnieje potrzeba wysłania faktury, prosimy o kontakt. 

Adres firmy / płatnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia

  Refresh Captcha  
 

Aby zgłoszenie zostało zapisane w systemie, muszą być wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.