SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (e-SIOP)

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie  zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie blended learning – 71 godzin w e-learningu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i 12 godzin zajęć praktycznych stacjonarnych, realizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736).
  • Rozporządzenie MSW z 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 26 listopada 2015 r., poz. 1964)
  • Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez komendanta głównego PSP dnia 22 lutego 2010 r.

Wszelkie informacje organizacyjne zamieszcza Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

 

Fotoreportaż z zajęć praktycznych Uczestników Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej e-SIOP, marzec - czerwiec 2015 r.